Tính thử lợi nhuận
Lượng giao dịch càng nhiều, thời gian hoàn vốn càng ngắn
 • Lượng giao dịch mỗi ngày100 BTC
  Phí hoa hồng mỗi tháng5 BTC
  Số ngày hoàn vốn56 Ngày
 • Lượng giao dịch mỗi ngày500 BTC
  Phí hoa hồng mỗi tháng23 BTC
  Số ngày hoàn vốn11 Ngày
 • Lượng giao dịch mỗi ngày1000 BTC
  Phí hoa hồng mỗi tháng45 BTC
  Số ngày hoàn vốn6 Ngày
Nội dung module
 • Mục quảng cáo
 • Trung tâm thông báo
 • Tin tức
 • Ưu thế cốt lõi
 • Đối tác
 • Giới thiệu về tài sản mã hóa
 • Lượng giao dịch liên minh
 • Liên kết truyền thông
Tính năng bạn có thể sử dụng gồm
Giao dịch tiền tệ hợp pháp
 • C2C Quy tắc
 • Ký quỹ
 • Tiền vi phạm
 • Cài đặt phí thủ tục
 • Thị trường giao dich
 • Cặp giao dịch
 • Nạp tiền pháp định
 • Phương thức thanh toán: ngân hàng, bên thứ 3
Giao dịch tiền tệ
 • Cặp giao dịch
 • Phí giao dịch
Nạp / rút
 • Phí nạp/rút
 • Quy tắc
Tài sản
 • Các loại tiền mã hóa
 • Giới thiệu
Khác
 • Ngôn ngữ hỗ trợ ( gồm ngôn ngữ 8 nước Trung Anh Hàn Việt... )
 • Thiết lập sự kiện và Airdrop
 • Cài đặt mã vùng điện thoại, ngôn ngữ mặc định
 • Yêu cầu phát hành coin
 • Các quốc gia và quy tắc ủng hộ xác thực KYC

Nhanh chóng xây dựng nhà ga

 • *
 • *
 • *
 • *
  0/200